POWRÓT

Najbliższa rodzina Włodzimierza Leśniaka
komendanta Policji Państwowej w Truskawcu


Po napaści na Polskę przez Armię Bolszewicką 17 września 1939 r. i dokonania okupacji Kresów Wschodnich Rzeczypopolitej zbrodniarze NKWD aresztowali Włodzimierza Leśniaka, cała jego rodzina została zesłana na Syberię

żona Włodzimierza Leśniaka, - Anna Leśniak, na zdjęciu z lewej strony z córką Ireną Winiarska z domu Leśniak, niżej syn Ireny, Andrzej Winiarski

najstarsza córka Maria Skierska z domu Leśniak z synem Jarkiem Skierskim

syn Mieczysław Leśniak jego ojcem chrzestnym był gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski

najmłodsza córka Irena Winiarska z domu Leśniak

siostra Włodzimierza Leśniaka, Franciszka Dudzińska z domu Leśniak

Na Syberię został zesłany także brat Włodziemierza Leśniaka, Michał Leśniak, któremu udało się przedostać do Armii Generała Władysława Andersa. Przeszedł on szlak bojowy z 1 Dywizją Pancerną Generała Stanisława Maczka. Po wojnie zamieszkał w Anglii. Nigdy już nie zobaczył Polski i Kresów Południowo - Wschodnich, zmarł na Wyspach .

TRUSKAWIEC - ZDRÓJ ,,Naftusia"
Pośrodku zdjęcia przy altance, moja mama Irena Winiarska z domu Leśniak, po lewej i jej starsza siostra, moja stryjenka Maria Skierska z domu Leśniak., po prawej.

opracował: Andrzej Brzezina Winiarski - wnuk Włodzimierza Leśniaka